ikony wykorzystano ze strony webdesignerdepot.com
 • Adres:

  ul. Krzywa 18/7
  60-118 Poznań

 • Telefon

  693 225 575

 • E-mail:

  olarey.logopeda@gmail.com

 • Jak dojechać 

Terapia logopedyczna

 
Zapraszam na konsultacje logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Im wcześniej Państwo zareagujecie a okaże się, że potrzebna jest terapia, tym lepiej, bo jej efekty będą pewniejsze i szybsze.

mgr Aleksandra Reysner

Rodzicu, Nie bagatelizuj problemów z wymową swojego dziecka. Nie słuchaj, gdy Ci mówią "wyrośnie".
 • Aż 20% pierwszoklasistów ma wady wymowy.
 • Terapia logopedyczna przynosi najlepsze efekty w młodszym wieku przedszkolnym tzn. w 3,4,5 roku życia kiedy to następuje najintensywniejszy rozwój mowy.
 • Wiek w którym wymowa powinna być prawidłowa obniżył się ze względu na przyspieszenie obowiązku szkolnego. U dziecka 6-7 letniego rozwój mowy dobiega końca.
 • Wczesna pomoc i interwencja logopedyczna jest gwarancją prawidłowego rozwoju emocjonalno społecznego i zwiększa szansę na sukces szkolny.

Co powinno zaniepokoić każdego rodzica?

Jeżeli dziecko 2-letnie:
 • nie mówi prostych słów
 • nie wymawia głosek charakterystycznych dla tego etapu rozwoju (samogłosek: a, o, u, i, y, e i spółgłosek p, b, m, d, t, n)

Jeżeli dziecko 3-letnie:
 • oddycha przez usta
 • ma ciągle otwartą buzię
 • pije z butelki
 • wsuwa język między zęby
 • nie wymawia samogłosek nosowych ą i ę
 • nie wymawia spółgłosek w, f, ś, ź, ć, dź, n, l, k, g, ch, j, ł

Jeżeli wymowa dziecka 4-letniego
 • nie jest zrozumiała dla otoczenia,
 • nie buduje prostych zdań,
 • nie wymawia głosek s, z, c, dz,
 • ma trudności z zapamiętywaniem wierszyków, zdań.

Jeżeli dziecko 5-letnie:
 • nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż
 • nie potrafi podzielić słowa na sylaby
 • myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne
 • przekręca słowa trudne
 • w wypowiedziach językowych pojawiają się liczne błędy gramatyczne

Jeżeli dziecko 6-letnie:
 • nie wymawia poprawnie głoski r oraz innych głosek typowych dla wcześniejszych etapów rozwojowych
 • nie dzieli wyrazów na sylaby i głoski
 • ma problemy z zapamiętaniem symbolu litery

Jeżeli dziecko powyżej 7 roku życia:
 • nie wymawia poprawnie wszystkich głosek
 • przekręca długie wyrazy
 • robi błędy ortograficzne
 • czyta bardzo powoli
 • myli litery podobne pod względem kształtu
 • ma kłopoty z przepisywaniem tekstu.