ikony wykorzystano ze strony webdesignerdepot.com
 • Adres:

  ul. Krzywa 18/7
  60-118 Poznań

 • Telefon

  693 225 575

 • E-mail:

  olarey.logopeda@gmail.com

 • Jak dojechać 

Terapia pedagogiczna

 
Terapia pedagogiczna, zwana reedukacją, to działanie mające na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami rozwojowymi. Ćwiczenia służą usprawnianiu percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci słuchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowej, orientacji przestrzennej, grafomotoryki. Wszystkie te procesy odgrywają istotną rolę w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Dlatego też ważne jest, aby rozpoznać zaburzenia rozwoju dziecka i podjąć pracę wyrównawczą jeszcze przed podjęciem nauki szkolnej.

Podczas pracy z dzieckiem zabiegam o serdeczną, przyjazną atmosferę, która daje małemu pacjentowi poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że dobry nastrój i odpowiedni klimat motywuje dziecko do wykonywania zadań. Staram się, aby dziecko pracowało samodzielnie. Wspieram i zachęcam do działania. Gdy zachodzi potrzeba, wyjaśniam i analizuję wszelkiego rodzaju problemy.